Zorgvilla Bunderspark

Veghel

Zorgvilla Bunderspark Veghel
Aantal: 36 niet-zelfstandige intramurale wooneenheden
Architect: VSAP Vasco da Silva Architects & Planners